Saç Anatomisi

Saçlar vücut kıllarından farklıdır. Kafatasını örten deri de, benzer şekilde, vücudu örten deriden daha farklıdır. Vücuttaki kıl kökleri teklidir ama saç kökleri birden fazladır. Kıl kökleri bu yüzden “saç folikülü” olarak adlandırılır. Saç ekimi yapan plastik cerrahlar her bir saç kökünü başlı başına bir organ olarak görürler.

Çünkü her bir folikül bir damara ve bir sınır kasına sahip olduğu için organ olarak görülebilirler. Tırnakların keratinden oluşması gibi saç kılları da keratinden meydana gelirler. Bir kıl kökü üç ayrı tabakaya ayrılır. En iç tabakaya medula adı verilir. Onun üzerindeki tabakanın adı ise korteks denir. Ve en dışta kalan tabakaya ise katikul adı verilir. Normal bir gözle bu tabakalar fark edilemez ve sadece mikroskop ile görünürler.

Saç tomurcuğu (matrix) adı verilen canlı dokuların içinde saça rengini veren hücreler bulunmaktadır. Bir çeşit kılıf içinde bulunan saç tomurcuğu, hücrelerin bölünmesi esasına dayanmaktadır. Bölünen hücreler sayesinde saçın uzamasına ve gelişim göstermesine yardımcı olurlar. Papilla adı verilen bir kılıf saç tomurcuğunu sarmalar. Bu kılıfta kan damarları yoğun olarak bulunur. Bahsettiğimiz kısımlar damarlar aracılığıyla beslenirler ve bu yüzden yaşayan organizmalardır. Bu canlı saç ünitelerinin her birine “folikül” adı verilmektedir. Yaşamaya devam edebilmesi için saç folikülünün beslenebilmesi şarttır.

Ayrıca hem sinir uçları tarafından uyarılması, hem kaslar tarafından yönünün tayin edilmesi hem de destek görmesi gerekmektedir. Üniteler biçiminde dizilmiş olan foliküller tekli olabileceği gibi ikili, üçlü ve dörtlü de olabilir. Kulakların üst kısmında ve ön saç çizgisinde genel olarak tekli foliküller bulunmaktadır. İkili, üçlü ve dörtlü foliküller ise başın tepesinde ve yan kesimlerde bulunur. Ense bölgesinin üst kısmında bazen dörtlü folikül sayısını geçen ünitelere bile rastlanabilmektedir.

Erişkin bir bireyin saçlı deri yüzeyi yaklaşık 1000 cm² civarıdır ve her cm²’ye ortalama 100 saç teli düşmektedir.

Normal bir bireyde ortalama olarak 100 bin adet saç teli bulunmaktadır.

Sac anatomisi