Botoks

Botoks sinir uçlarında salınmakta olan arabulucuları (mediatörleri) paralize edebilen botulinum toksinidir. Sinir iletiminin yolunu keserek etkisini kısa süreli olarak gösterir. İletimin belirli bir müddet azaltılması veya durdurulması, sinirin faaliyete geçirdiği kasın kasılma gücünü azaltır ya da tamamen durdurur.

Gülme, şaşkınlık, gözleri kısma veyahut kızgınlık gibi tepkiler ya da mimiklerin yıllar boyunca tekrar edilmesi sebebi ile yüz bölgesinde dinamik içerimli çizgilenmeler meydana gelmektedir. Dinamik olduğunu söylediğimiz bu çizgilenmelerin yılların geçmesi ile birlikte kalıcı yani karakteristik hale gelmesi ve kırışıklıklara yol açması söz konusudur.

Botoks Nedir ? Cilttedeki Etkileri Nelerdir?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, imal edildiği madde clostridium botulinum dur ve sanıldığı gibi yılan zehri ile bağlantısı yoktur. 20 yıldan fazlaca bir süredir, botoks, kasların kasılmasını engellemek ya da kaslarda gevşeme sağlamak niyetiyle kullanılmaktadır ve kısmi bir tesir süresine sahiptir.

Yüz mimiklerinin oluşumuna sebebiyet veren kaslar üzerlerini saran deriye sıkıca bağlıdırlar ve yıllar boyunca tekrar eden mimik kullanımı nedeniyle kırışıklıklara ve çizgilere neden olurlar.

Botoks deriye bağlı olan kasların gevşeklik kazanması ve bu sayede yumuşatılması mümkündür ki bu sayede daha üst düzeyde ve yerleşmiş kırışıklıkların vuku bulmasının önüne geçilir.

Aynı zamanda botoks kaşların kaldırılmasında da gayet etkilidir, hummalı bir operasyona gerek duyulmadan kaş kaldırma prosedürü yerine getirilebilir. Buraya kadar saydığımız pratik faydalarının yanında, belirli bir sistematiklik içinde üst üste uygulandığı vakit, yüzdeki yaşlılık görüntüsünü ciddi derecede azaltır. Gözlerin çevresinde yer alan kırışıklıkların yumuşatılması, kaşların arasında bulunan çatınma çizgisinin giderilmesi ve alında var olan kırışıklıkların minimize edilmesi de mümkündür.

İster alındaki isterse de kaşlardaki kırışıklıkların var olmasına neden olan mimikler botoks ile önlenebilir. Yalnızca uygulama yapılan bölgelerde bulunan kasların etkilenmesi mevzu bahistir, diğer kaslar yapılan uygulamadan etkilenmezler veya kana karışarak vücudun başka bir bölgesinde etkili olamaz.

Botoks uygulamaları tekrar edildiği müddetçe sanki yüzdeki kaslar daha az hareket etme becerisine sahip olmaları gerekiyormuş gibi bir eğitimden geçirilirler. İşlemin nüfuzu belirli bir zaman ile belirlenmiş olduğu için olumsuz etkilerin açığa çıkması ya da enjeksiyon noktalarında morarmaların görülmesi olasılığı çok azdır.
Botulinum toksinini piyasadan botox veyahut dysport markaları ile temin edebilirsiniz. FDA’nın onayından geçmiş olan bu ürünler gezegen çapında yaygın biçimde kullanılmaktadır.

Botoks uygulamaları

Botoksla Kırışıklık Tedavisi

Alın ve kaş arasından tutun göz ve ağız çevresine hatta boyuna kadar birden fazla alanda çokça bu çizgilenmeler kendilerine yer edinir. Kırışıklıkların derecesi mimiklerin nasıl kullanıldığına kişilerin icra ettikleri mesleklere, güneşe ne suretle maruz kaldıklarına, yüz ve derilerinin kas biçimlenmesine ve yaşlarına göre farklılık arz etmektedir.

Gözün dış kenarında ve alında yer bulan çizgilenmelerin bireyleri çok daha yaşlı gösterdiği söylenebilirken, kaşlar arasında yer bulan çizgilenmelerin ise kişileri kızgın bir surete sahipmiş gibi gösterdikleri söylenebilir.

Botoksun mimik kaslarına uygulanması sayesinde gücünü yani ritmini kaybedebilir ve bu yüzden kas üstünü kaplamış olan cildin kasın hareketine maruz kalması hasebiyle oluşan kırışıklıklar da minimize edilebilir. Yaşlı, somurtkan bir çehreden kurtulmakla kalmaz sadece, aynı anda yeni kırışıklıkların oluşumunun engellenmesi sayesinde de koruyucu bir etkiye sahip olmuş olursunuz.

Mimikler yüzünden yüzünüzde yer eden çizgilerin minimize edilmesi ya da mümkünse kaybedilmesi, düşmüş kaşların kaldırılması, migren tedavisi ve muhtelif bölgelerdeki terlemenin önünün alınması için de uygulanabilir.

Cilt Kırışıklıklarına Botoks Uygulaması

Alın kırışıkları botoks tedavisi ile Cilt yüzeyinde yer edinmiş olan kırışıklıkların çoğu zaman tastamam giderilmesi mümkün olmaz çünkü derine yerleşmiş olan kırışıklıklar katlantı izine dönüşmüştür. Böyle durumlarda ilaveten kırışıklıkların iyiden iyiye giderilmesi için Dolgu maddeleri ile kombine edilmesi daha nitelikli sonuçların alınmasına vesile olacaktır.

Terleme sorunlarında koltuk altına ter bezlerine yönelik olarak (en çok alına, avuç içlerine, ayak tabanlarına ve koltuk altına uygulanır) sinir uçlarını elimine eder ve bezlerin etkin çalışmasının önüne geçer.

Migren tedavisinde de başarılı sonuçları olduğu fikri aslında şans eseri bulunmuştur çünkü migren çoğu zaman kafa bölgesinde bulunan kasların gerginleşmesi nedeniyle olmaktadır. Ağrıların atak yapmasına neden olan kasların gerginleşmesi durumu engellenirse, bu durumda, migrenin oluşmasına neden olan değişkenlerden birisi elemine edilmiş olunur. Migrenin alt edilmesi için birçok ilaç alınabilir ama botoks işin derinine iner ve ağrının ortaya çıkacağı koşulları geçersiz kılmayı hedef seçer.

Mikro-enjeksiyonlar ile yapılan uygulama çok küçük bir rahatsızlık hissi haricinde, tamamlandığı anın sonrasında, kişilerin gündelik yaşamlarına herhangi bir kesintiye uğramadan devam etmelerine imkan sağlar.

esi ya da mümkünse kaybedilmesi, düşmüş kaşların kaldırılması, migren tedavisi ve muhtelif bölgelerdeki terlemenin önünün alınması için de uygulanabilir.

Alın kırısıklıkları botoksu

Botoks Etki Süresi ve Sonrası

Uygulamadan sonraki üçüncü gün etkisini hissettirmeye başlayan etkisi yedinci gün en yüksek tesir düzeyine ulaşır ve takriben üç ya da dört ay süresince bu etki düzeyi ciddi bir biçimde korunur. Tesirini kaybetse bile tekrardan yinelenmesi mümkündür ve ayrıca bu yinelenmelerin ardından kalıcılık düzeyi artacaktır. Yüzünüzü yıkamanız ve makyaj yapmanız mümkündür ama botoks uygulanan bölgeye gün içerisinde masaj yapmayınız ve uygulamayı kati suretle alanında uzmanlığı olan bir doktora tatbik ettiriniz, yoksa istenilen sonuçların alınamaması ve göz kapağı düşüklüğü benzeri problemler mevzu bahis olabilir.

Botoksun Vücuda Zararı var mıdır ? Riskleri Nelerdir?

Gebe kalmış ya da bebeğini emzirmekte olan kadınların botoks yaptırmaları uygun değildir. İşlemden evvel hem aspirinden hem aspirin maddesine sahip olan ilaçlardan hem de alkol tüketiminden tümüyle sakınmak gerekir. Kanama ihtimalini yükselttiği için ya da morarmayı arttırıcı etkileri nedeniyle “non-sterodial anti-enflamatuar” ilaçların kullanımını kesmek de doğru olacaktır.

Estetik ve tedavi amacı ile yapılan uygulama Ankara'da botoks klinik ortamda uygulanabilmektedir, sorularınız için başvurunuz.